Beneficiarul proiectului este Consiliul Judetean Vâlcea, în calitate de proprietar de bunuri ale operatorului cu serviciu public de furnizare a energiei termice în municipiul Râmnicu Vâlcea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată prin OUG nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 și a Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Pentru implementarea Proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vălcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” la nivelul Consiliului Județean Vâlcea s-a propus și acceptat o structură de implementare a proiectului care cuprinde două unități:

.