S.C. CET Govora S.A. are o bună experiența în conducerea și administrarea proiectelor complexe, dovedită prin multitudinea de proiecte finanțate din surse proprii, de la bugetul de stat și bugetul local. Felul în care aceste proiecte au fost derulate și finalizate cu succes, dovedește un angajament puternic din partea operatorului de a finaliza cu succes aceste proiecte de mare interes pentru comunitate. În același timp, dovedesc capacitatea echipei existente de a se ocupa cu succes de implementarea proiectelor complexe.

Prin Deciziile nr. 444, 445, 446, 447, 448, 449 și 450 emise la 01.11.2011 de către Directorul general al SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea au fost numiți membrii Unității de Implementare a Proiectului (UIP) de reabilitare a sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiul Râmnicu Vâlcea. Structura acestei comisii este formată din 6 persoane aflate în directa subordonare a Directorului General.

Consiliul Județean Vâlcea și SC CET GOVORA SA au semnat Protocolul de Colaborare UMP – UIP nr. 13655/28136 din 14.11.2011, care are ca obiectiv cooperarea interinstituțională pentru implementarea cât mai eficientă a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”.