Obiectivele proiectului

Obiectivul general al Proiectului din care face parte acest contract îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Râmnicu Vâlcea reflectată în calitatea factorilor de mediu și starea de sănătate a populației, ca urmare a investițiilor în infrastructură impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene pentru atingerea obiectivului „Convergență”.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

  • Îndeplinirea angajamentelor impuse României prin Tratatul de Aderare si implementarea acquis-ului comunitar aferent sectorului de mediu;
  • Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Râmnicu Vâlcea prin conformarea la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbanăş
  • Sprijinirea Beneficiarului final – Consiliul Local al Județului Vâlcea și a operatorului de termoficare – CET Govora SA Râmnicu Vâlcea în implementarea cu succes a proiectului cofinanțat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.