pliant

Materiale de promovare

.

Promovarea proiectului se realizează prin utilizarea mai multor măsuri de promovare/publicitate. Toate aceste măsuri au în vedere respectarea regulilor de identitate vizuală și cerințele de informare ale Uniunii Europene stabilite în Manualul de Identitate Vizuală și în alte documente de referință. Măsurile de promovare/publicitate au drept scop informarea populației cu privire la proiectul finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu, care va asigura îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii din Râmnicu Vâlcea, reflectată în calitatea factorilor de mediu și în starea de sănătate a populației.

Astfel, în cadrul proiectului sunt realizate următoarele materiale de promovare:

Pliantul de prezentare al proiectului

Scopul pliantului este acela de a informa/conștientiza opinia publică cu privire la existența acestui proiect. În cadrul pliantului sunt descrise obiectivele proiectului, sursele de finanțare cu precizarea contribuției nerambursabile a Uniunii Europene, lucrările care se vor realiza în cadrul proiectului și termenul de finalizare al investiției. Totodată, s-a acordat o atenție specială descrierii beneficiilor pe care populația le va avea ca urmare a implementării proiectului și care vizează, creșterea calității factorilor de mediu și îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Au fost editate 130.000 pliante care urmează să fie distribuite pe perioada implementării proiectului.

Fluturaşi informativi

flyer

Fluturașii informativi au rolul să atragă atenția populației municipiului Râmnicu Vâlcea asupra Proiectului și activităților din cadrul Proiectului și să informeze populația cu privire la beneficiile obținute în urma implementării Proiectului și susținerea financiară din partea UE.

În conținutul informațional al fluturașilor informativi sunt menționate datele de contact ale Beneficiarului, precum și adresa de website-ului de promovare al proiectului.

Au fost tipăriți 130.000 fluturași informativi care urmează să fie distribuiți pe perioada implementării proiectului (fie prin introducerea în cutiile poștale ale cetățenilor, fie prin distribuirea către instituțiile publice locale, dar și cu ocazia unor evenimente care marchează etape importante în derularea investiției).

Mape.

mapa

Consultantul a asigurat editarea a 300 mape personalizate cu simbolurile proiectului, pe care Beneficiarul le va distribui, împreună cu materialele publicitare realizate/obiectele promoționale în cadrul evenimentelor de informare publică din cadrul Proiectului.

Afise

afis

În cadrul acestui proiect au fost realizate 500 de afișe, care au scopul de a promova existența Proiectului și pe finanțatorii săi și de a conștientiza publicul cu privire la îmbunătățirea serviciilor de încălzire urbană și a stării de sănătate a populației. Afișele urmează să fie distribuite atât în perioada derulării campaniei de informare publică, cât și pe întrega perioadă de implementare a proiectului, având rolul de a reaminti populației de existența acestui proiect.

Bannere

banner

Consultantul a realizat producția a 10 bannere de exterior și a 2 bannere roll up. Bannerele de exterior urmează să fie afișate în locuri cu maxima vizibilitate pentru populația din Râmnicu Vâlcea, iar bannerele roll up se vor utiliza cu ocazia organizării evenimentelor de informare publică, la intrarea în sălile de conferințe sau la locul desfășurării evenimentului (de ex. la sediul Beneficiarului/operatorului, la târguri și expoziții).

Spoturi video

Consultantul a considerat publicitatea TV ca fiind o opțiune pentru atingerea unei audiențe extrem de largi și, din acest motiv, au fost produse 5 spoturi video în cadrul acestei campanii de promovare. Durata fiecărui spot este de 30 secunde. Fiecare spot are un concept diferit și se adresează unui spectru larg de audientă, de diferite vârste, cu diferite niveluri de pregătire, cultură și educație.

Mesajele care sunt transmise prin intermediul spoturilor TV sunt următoarele:

 • Spot tv 1 – informarea publicului țintă asupra lansării proiectului;
 • Spot tv 2 – succintă prezentare a obiectivelor și rezultatelor proiectului;
 • Spot tv 3 – prezentarea serviciilor contractate – expertiza de specialitate: managementul proiectului, audit financiar, supervizarea lucrărilor, componente importante pentru implemetarea cu succes a proiectului;
 • Spot tv 4 – anunțarea investițiilor ce vor fi realizate și a impactului pozitiv al acestora asupra mediuliu înconjurător și calității vieții;
 • Spot tv 5 – beneficiile pentru grupurile țintă

Spoturile video au fost realizate de specialiști cu experiență în realizarea de materiale media. Spoturile sunt difuzate, la posturile TV locale, în perioada 23.04.2012 – 08.07.2012

Filmul Proiectului

Consultantul a realizat un material audio/video (filmul proiectului) de aprox. 10 minute care descrie în cuvinte și imagini conexiunea dintre îmbunatățirea condițiilor de mediu ca urmare a reducerii poluării aerului provenită de la sistemul centralizat de încălzire urbană, îmbunătățirea stării de sănătate a populației datorită reducerii poluării aerului și îmbunătățirea calității serviciilor de încălzire urbană ca urmare a investițiilor create prin Proiect.

Filmul urmează să fie difuzat, în perioada 21-27 mai 2012, la un post local de televiziune în timpul campaniei de promovare. De asemenea, va fi folosit de Beneficiar/Operator la diverse întâlniri și evenimente ulterioare finalizării proiectului.

Alte obiecte promoţionale (agende, pixuri)

Consultantul a asigurat producția a 200 agende și 200 pixuri pe care Beneficiarul proiectului le va distribui cu ocazia diferitelor evenimente de promovare a proiectului.

Broşura “Poveste de Succes”

La finalizarea lucrărilor Proiectului, Consultantul va elabora o broșura intitulată “Poveste de Succes” referitoare la rezultatele Proiectului.

Broșura va prezenta obiectivele proiectului, etapele de implementare, rezultatele obținute și lecțiile învățate de către Beneficiar/Operator în implementarea acestui Proiect.

Obiectivul este ca broșura să informeze populația locală, autoritățile, factorii de decizie și reprezentanții mass mediei despre reușita proiectului și impactul său asupra întregii populații a municipiului Râmnicu Vâlcea. Va fi scos în evidență și impactul proiectului asupra îndeplinirii țintelor asumate de România în Tratatul de Aderare. Se vor realiza 200 de exemplare din broșura “Poveste de succes”.

Calendarul activitatii de promovare

 • Realizarea paginii web de promovare a proiectului: decembrie 2011 – februarie 2012;
 • Realizarea materialelor media (5 spoturi tv și un film de prezentare): ianuarie 2011 – aprilie 2012;
 • Difuzarea materialelor media: aprilie 2012 – iulie 2012;
 • Realizarea materialelor printate (pliantul de prezentare a proiectului, fluturaşi informativi, mape, afișe, bannere, agende, pixuri): noiembrie 2011 – aprilie 2012;
 • Distribuirea materialelor printate: mai – iunie 2012, septembrie – octombrie 2012, martie 2013 – aprilie 2013, iunie – iulie 2013;
 • Realizarea broșurii “Poveste de Succes”: aprilie – iunie 2013.