Politicile de promovare reprezintă ansamblul de măsuri privind publicitatea legată de proiect, informarea și conștientizarea publicului în legătură cu scopul proiectului, necesitățile de implicare a comunității în scopul dezvoltării durabile și protecției mediului, prezentarea contribuției nerambursabile a Uniunii Europene pentru implementarea acestui proiect.

Activitățile de conștientizare urmăresc asigurarea unei atitudini pozitive din partea populației locale față de implementarea proiectului. Informarea promptă a populației locale cu privire la probabilitatea de a fi afectată de lucrările de execuție și identificarea propunerilor locale cu privire la șantiere și orice alte aspecte de impact (ex. oprirea temporară a furnizării de apă caldă menajeră sau agent termic).

Pentru a maximiza șansele de reușită a acceptării de către comunitatea locală a proiectului, activitățile de informare și conștientizare sunt planificate strategic, contribuind în mod substanțial la succesul Proiectului.

Toate măsurile de promovare/publicitate care se vor derula vor avea în vedere regulile de identitate vizuală și cerințele de informare ale Uniunii Europene stabilite în Manualul de Identitate Vizuală și în alte documente de referință.