Planul de acțiune privind publicitatea este elaborat având la bază Strategia de promovare a Proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”.

Planul de acțiuni este intrumentul de operaționalizare a Strategiei de Promovare a Proiectului care prezintă, în detaliu, activitățile de comunicare care vor fi desfășurate pe parcursul anilor de implementare, bugetul alocat, termenele de realizare și responsabilii cu îndeplinirea obligaţiilor privind publicitatea proiectului.

Scopul Planului de acțiuni privind măsurile de informare și publicitate îl constituie implementarea măsurilor de informare și publicitate prezentate în Strategia de promovare a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislatia de mediu și creșterii eficienței energetice”.

Pentru îndeplinirea scopului declarat, Planul de acțiune privind măsurile de informare și publicitate pentru promovarea Proiectului are definite următoarele obiective:

  • creșterea gradului de informare a tuturor grupurilor țintă definite în Strategia de Promovare a Proiectului, cu accent pe aspectele generale legate de proiect, progresul lucrărilor, rezultatele și beneficiile obținute ca urmare a implementării acestuia;
  • conștientizarea populației asupra avantajelor obținute prin implementarea investițiilor (creșterea calității factorilor de mediu, asigurarea confortului prin creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea sănătății, etc) și în același timp acceptarea de către consumatori a majorărilor tarifare.

Planul de acțiuni, oferă o imagine asupra campaniei de promovare pe care CJ Vâlcea urmează să o desfășoare pentru informarea și conștientizarea publicului din Municipiul Râmnicu Vâlcea în ceea ce privește proiectul finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune.

La sfârșitul campaniei pentru promovarea proiectului se va realiza o evaluare a eficienței acțiunilor de promovare și publicitate. Instrumentul principal pentru evaluarea eficienței campaniei de promovare a Proiectului constă în realizarea unui sondaj de opinie final care va reflecta impactul real asupra publicului a acțiunilor de comunicare realizate pe întreaga perioadă de implementare a Proiectului.

Va fi elaborat un chestionar, adresat tuturor grupurilor țintă, pentru a culege informații privind impactul acțiunilor de conștientizare și promovare derulate conform Planului de Acțiune privind publicitatea. Informațiile colectate prin chestionar vor fi atât calitative cât și cantitative, privind conștientizarea publicului, atitudinea acestuia față de Proiect și acceptarea Proiectului.

.