Principiile de comunicare care au stat la baza elaborării Strategiei de promovare a Proiectului sunt: transparența, obiectivitatea, coerența, complementaritatea, particularitatea, promptitudine neutralitate politică.

Prin această Strategie de promovare a Proiectului se are în vedere creșterea nivelului de informare/conștientizare a locuitorilor din Municipiul Râmnicu Vâlcea cu privire la acest proiect, cunoașterea beneficiilor investițiilor realizate prin proiect (creșterea calității serviciilor, protecția mediului și îmbunătățirea sănătății populației). Prin măsurile de informare și publicitate implementate se doreste creșterea vizibilității sprijinului acordat de UE și asigurarea transparenței utilizării fondurilor europene și a finanțărilor românești alocate pentru această investiție.

Strategia de promovare a Proiectului a fost elaborată în cadrul contractului de servicii – Asistență tehnică pentru managementul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”.

Aceasta cuprinde totalitatea măsurilor de informare și publicitate pentru promovarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” pentru care Consiliul Județean Vâlcea a obținut finanțarea prin Programul Operațional Sectorial Mediu.

Scopul Strategiei de Promovare a Proiectului îl reprezintă informarea populației cu privire la proiectul finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu care va asigura îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii din Râmnicu Vâlcea, reflectată în calitatea factorilor de mediu și în starea de sănătate a populației.

Pentru îndeplinirea scopului declarat, Strategia de Promovare are definite următoareleobiective generale:

  • informarea populației din Municipiul Râmnicu Vâlcea cu privire la acest Proiect, la beneficiile ce se vor obține după implementare (creșterea calității serviciilor, protecţia mediului și îmbunătățirea sănătății populației) prin implementarea unor măsuri/acțiuni/campanii de informare și conștientizare adresate grupurilor țintă;
  • asigurarea transparenței gestionării fondurilor Uniunii Europene prin transmiterea periodică către public a informațiilor referitoare la progresul lucrărilor, modul de alocare a contribuției europene pentru implementarea proiectului, prezentarea beneficiilor pe care locuitorii Municipiului Râmnicu Vâlcea le vor avea după finalizarea investiției.

În vederea atingerii obiectivelor generale au fost definite următoarele obiective specifice::

  • utilizarea unor mijloace de comunicare adecvate care să asigure informarea corectă și promptă a publicului asupra stadiului de derulare a Proiectului de mediu finanțat prin Fondul de Coeziune;
  • informarea populației despre obiectivele, importanța și prioritățile proiectului, asigurând în permanentă un flux de informații corecte și coerente despre Proiect pe toată perioada derulării acestuia;
  • informarea grupurilor țintă asupra problemelor actuale de poluare a mediului și conștientizarea acestora cu privire la beneficiile pe care le vor avea ca urmare a implementării proiectului co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune prin asigurarea calității factorilor de mediu.tilizarea unor mijloace de comunicare adecvate care sa asigure informarea corecta si prompta a publicului asupra stadiului de derulare a Proiectului de mediu finantat prin Fondul de Coeziune prin asigurarea calității factorilor de mediu.

Prin implementarea campaniei de promovare se asteaptă obţinerea următoarelor rezultate:

  • îndeplinirea de către beneficiar a tuturor cerințelor din contractul de finanțare referitoare la publicitatea și promovarea Proiectului (și reflectate în contractul cu consultantul ATMP);
  • conștientizarea populației asupra avantajelor obținute prin implementarea proiectului (creșterea calității factorilor de mediu, asigurarea confortului prin creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea sănătății, etc) și în același timp acceptarea de către consumatori a majorărilor tarifare;
  • crearea unei atitudini pozitive a publicului țintă cu privire la imaginea generală a CET Govora – Consiliul Județean Vâlcea, prin intermediul acțiunilor de comunicare care se vor derula în cadrul campaniei de promovare a proiectului;
  • informarea la timp a populației privind întreruperile temporare de apă caldă/caldură datorate de execuția lucrărilor și prevenirea nemulțumirilor și a situațiilor de criză care pot fi generate de asemenea evenimente nedorite;
  • promovarea de către mass-media a unui flux continuu și corect de informații privind mersul proiectului, cu accent pe beneficiile implementării acestuia, pentru a transmite publicului țintă mesajele campaniei și a asigura transparența utilizării fondurilor publice.