Comunicat de Presa finalizare contracte  lucrari

Proiectul a fost aprobat de către Comisia Europeană în luna iunie 2006, iar de către Ministerul Mediului și Pădurilor în luna iulie 2011. Contractul de Finanțare a fost semnat în data de 17.08.2011. Contractul reglementează termenii și condițiile de acordare a finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului, conform legislației în vigoare.

Durata contractului în conformitate cu Cererea de Finanțare este de 53 de luni, durată care include și perioada de notificare a defecteloR de 12 luni), de la data semnării până la data de 31 Decembrie 2015. Conform Actului Aditional nr.4 la Contractul de Finantare nr.3986/LB/17.08.2011 la art.5 se introduce alin.11 :”

Dupa data de 31.12.2015, Beneficiarul este obligat sa finalizeze toate activitatile necesare atingerii obiectivelor, indicatorilor si functionarii Proiectului din surse proprii” Conform Actului Aditional nr.5 la Contractul de Finantare nr.3986/LB/17.08.2011, art.2 alin.2, “perioada de implementare a Proiectului este pana la 30.06.2016”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 244.657.564 lei (fără TVA), din care valoarea Contractului de Finanțare reprezintă 95%, adică 232.424.686 lei (fără TVA), urmând ca valoarea co-finanțării de 5% să fie asigurată de către Beneficiar.

Prin Act Aditional nr.2 la Contractul de Finantare nr.3986/LB/17.08.2011 a fost modificata valoarea proiectului astfel: – Valoare totala eligibila proiect: 239.903.571 lei (fara TVA) din care: 50% Fondul de Coeziune: 119.951.785,50 lei 45% Buget de Stat: 107.956.606,50 lei 5% Buget Local: 11.995.179 lei Investiția presupune un număr de 6 contracte, defalcate astfel:

Contract 1: Asistență tehnică pentru managementul proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”;

Contract 2: Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor, pentru implementarea proiectului la sursa CET GOVORA; 

Contract 3: Servicii de audit financiar pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”;

Contract 4: Implementare proiect instalație de desulfurare gaze de ardere la cazan nr.7 din CET GOVORA; 

Contract 5: Implementare proiect arzătoare cu NOx și reparații cazan nr.7 din CET GOVORA;