Contract 1: Asistență tehnică pentru managementul proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței”

Obiectivul General al ContractuluiAsigurarea unui management eficient în implementarea Proiectului prin acordarea de către Prestator de asistență tehnică și sprijin managerial Unității de Management a Proiectului din cadrul structurii organizatorice a Beneficiarului în vederea implementării cu succes a Proiectului, inclusiv pe perioada de notificare a defectelor.Obiectivele specifice ale acestui contract sunt:

  • 1. Acordarea de asistență tehnică Unității de Management a Proiectului (UMP) și Unității de Implementare a Proiectului (UIP) în managementul efectiv pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare, inclusiv în stabilirea Manualului de Proceduri pentru Unitatea de Management a Proiectului și pentru Unitatea de Implementare a Proiectului;
  • 2. Asistență în derularea Procedurilor de achiziție publică în vederea selectării prestatorilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și în semnarea contractului de servicii de supervizare (Inginerul) și lucrări (proiectare și execuție). Asistență în elaborarea, atribuirea și încheierea contractului de supervizare lucrări și a contractelor de lucrări.
  • 3. Acordarea de asistență tehnică în proiectarea și implementarea strategiilor de informare publică în legatură cu reabilitarea sistemului de termoficare din Municipiul Râmnicu Vâlcea (în special importanța reducerii impactului negativ asupra comunității locale);
  • 4. Asigurarea publicității adecvate măsurii și informarea corectă a populației privind lucrările de construcție propuse în Proiect, conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România 2007-2013;
  • 5. Asigurarea sprijinului operatorului de termoficare în întâlnirile lunare de progres cu Inginerul și toți contractorii în vederea stabilirii progresului proiectului aprobat prin Decizia de finanțare. Acordarea de asistenta tehnica Unitatii de Management a Proiectului (UMP) si Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP) in managementul efectiv pentru implementarea cu succes a Proiectului, in conformitate cu prevederile Contractului de Finantare, inclusiv in stabilirea Manualului de Proceduri pentru Unitatea de Management a Proiectului si pentru Unitatea de Implementare a Proiectului.

Stadiul contractului:

Contractul de asistență tehnică a fost atribuit în urma licitației consorțiului format din S.C. Ramboll România SRL (lider), S.C. BDO Audit SRL și S.C. BLOM România SRL –parteneri. Contractul are o valoare de 3.956.545 lei fără TVA și se va derula pe o perioadă de 23 de luni de la data emiterii Ordinului de începere a contractului, respectiv 01.09.2011.

Contractul a fost finalizat.