Contract 2: Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor, pentru implementarea proiectului la sursa CET GOVORA

Obiectivul General al Contractului

Scopul contractului constă în acordarea de asistență tehnică la supervizarea lucrărilor, pentru implementarea proiectului la sursa CET GOVORA astfel încât să se asigure un nivel înalt de calitate a lucrărilor în conformitate cu prevederile legale. Contractul asigură supervizarea execuției lucrărilor propuse pentru implementarea proiectului “REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA PENTRU PERIOADA 2009-2028, ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAŢIA DE MEDIU ŞI CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE” prin personal de specialitate, cu experiență în domeniu.

Stadiul contractului

Contractul de servicii a fost atribuit operatorului economic S.C. Transtech Global Engineers S.R.L., în urma unei licitații deschise, desfășurată prin mijloace electronice. Contractul are o valoare de 1.210.307,14 lei (exclusiv T.V.A.), din care 50% reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune și se va derula pe o perioadă de 31 luni de la data emiterii Ordinului de începere a contractului (9.09.2013).

Perioada de valabilitate a contractului de servicii s-a prelungit pana la 43 luni,  conform Actului aditional nr.6 din 27.11.2015 la contractul nr.10642/TTRO 97/26.08.2013, in concordanta cu periodele de notificare a defectelor pentru contractele de lucrari.

Contractul este in curs de executie.