Contract 3: Servicii de audit financiar pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei”

Obiectivul General al ContractuluiObiectul angajamentului îl reprezintă verificarea cheltuielilor Cererilor de Rambursare (CR) – Cerere intermediară și/sau finală aferente Contractului de finanțare nr. 3986/17.08.2011, încheiat între Autoritatea de Management POS Mediu – Ministerul Mediului și Pădurilor (în prezent Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice) și Consiliul Județean Vâlcea, verificarea modului de aplicare a procedurilor agreate cu privire la CR și emiterea de către auditor a Rapoartelor Constatărilor Factuale (anuale), pentru Proiectul REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA PENTRU PERIOADA 2009-2028, ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAȚIA DE MEDIU ȘI CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE”Stadiul contractului:Contractul de servicii a fost atribuit in data de 17.04.2013 firmei Elite Consulting S.A., în urma unei licitaţii deschise, desfăşurată prin mijloace electronice. Contractul are o valoare de 24.078 lei (exclusiv T.V.A.), din care 50% reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune şi se va derula pe o perioadă de 32 luni de la data emiterii Ordinului de Începere a contractului.Contractul este in curs de executie.