Contract 4: Implementare proiect instalaţie de desulfurare gaze de ardere la cazan nr.7 din CET GOVORA

Obiectivul General al Contractului:

Realizarea instalaţiei de desulfurare gaze de ardere la cazan nr. 7 din CET Govora, în vederea livrării agentului termic la parametrii cantitativi și calitativi solicitați de consumatori, la un preț cât mai scăzut și cu impact minim asupra mediului, prin reducerea cantității de poluanți.

Stadiul contractului:

Contractul de lucrări a fost atribuit in data de 25.04.2013 Asocierii Babcok Noell GmbH și SC Energomontaj SA, în urma unei licitaţii deschise, desfăşurată prin mijloace electronice. Contractul are o valoare de 148.629.369 lei (exclusiv T.V.A.), din care 50% reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune şi se va derula pe o perioadă de 22 luni (la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 12 luni) de la data emiterii Ordinului de începere a contractului.

La cererea Beneficiarului, prin Actul Aditional nr.3 din 18.02.2015, s-a prelungit durata de executie a contractului cu 9 luni. Astfel, durata de executie este de 31 luni (durata care nu include perioada de notificare a defectelor de 12 luni), de la data de incepere a contractului conform Ordinului Administrativ nr.1/14.05.2013.

In prezent contractul CL4 este in perioada de notificare a defectiunilor.