Contract 5: Implementare proiect arzătoare cu NOx şi reparaţii cazan nr. 7 din CET GOVORA

Obiectivul General al Contractului:

Scopul prezentului contract de proiectare şi executie, îl constituie reducerea emisiilor de NOx şi reparaţii cazan la cazanul de abur nr. 7 de 420 t/h din CET GOVORA în vederea conformării cu prevederile legislaţiei de mediu.

Stadiul contractului:

Contractul de lucrări a fost atribuit in data de 05.09.2014 Asocierii S.C. Energoutil Contact S.A. Bucureşti – S.C. Scam Management S.R.L. – S.C. Conest S.A., în urma unei licitaţii deschise, desfăşurată prin mijloace electronice. Contractul are o valoare de 39.274.429,21 lei (exclusiv T.V.A.), din care 50% reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune şi se va derula pe o perioadă de 15 luni (la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 12 luni) de la data emiterii Ordinului de începere a contractului.

La cererea Beneficiarului, prin Actul Aditional nr.3 din 07.10.2015, s-a prelungit durata de executie a contractului cu 2 luni si 23 zile pana la 14.03.2016 (durata care nu include perioada de notificare a defectelor de 12 luni), de la data de incepere a contractului conform Ordinului Administrativ nr.1/09.09.2014.

In present, contractul CL5 este in perioada de notificare a defectiunilor.