Contract 6: Implementare proiect reabilitare epa + pompe şi circuit primar de termoficare din CET GOVORA

.

Obiectivul General al Contractului

Executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a unor tronsoane din sistemul de transport al energiei termice si înlocuirea totala sau parţiala a agregatelor de pompare în vederea livrarii agentului termic la parametrii cantitativi si calitativi solicitati de consumatori, la un pret cât mai scazut si cu impact minim asupra mediului, prin reducerea cantitatii de poluanti.

Stadiul contractului

Contractul de lucrari a fost atribuit firmei S.C. TMUCB S.A. Bucuresti, în urma unei licitatii deschise, desfasurata prin mijloace electronice. Contractul are o valoare de 18.360.662,21 lei (exclusiv T.V.A.), din care 50% reprezinta contributia Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune si se va derula pe o perioada de 27 luni (din care perioada de notificare a defectelor este de 12 luni) de la data emiterii Ordinului de Începere a contractului.

In prezent contractul CL6 este in perioada de notificare a defectiunilor

Conunicat de presa (19/10/2012)